Vesilinnustus

Osakaskunta myy osakkailleen ja ulkopuolisille (rajatulle alueelle) vesilinnustuslupaa, joka oikeuttaa lakien ja asetusten mukaiseen vesilinnustukseen lupa-aluekartan mukaisesti. Kausiluvat ovat vuotuisen vesilintujen metsästyskauden kestoisia. Luvat ovat henkilökohtaisia

Hinta:
Osakas 5 € / henkilö / kausi
Ulkopuoliset 50 € / henkilö / kausi (rajattu alue),