Kuha ja siika

Kuhakannat Naakkima-Naarajärvi osakaskunnan vesialueilla ovat hyvät ja kuha lisääntyy luontaisesti. Kuha on monen vapaa-ajan kalastajan toivoma saalis, jonka pyydystämiseen on hyvät edellytykset alueen järvissä. Siian kalastamiseen alueen pienvesissä on hyvät mahdollisuudet tehtyjen säännöllisten istutusten ansiosta. Istukkaana käytetään Koitajoen planktonsiikaa, joka hyvissä ravinto-olosuhteissa on nopeakasvuinen ja maukas kala ruokapöydässä.