Ohjeistusta

Osakkaan metsästysoikeus on tilan omistajakohtainen, eikä sitä voi luovuttaa eteenpäin. Osakaskunnan kokous voi päättää luvan maksullisuudesta, lupa-alueesta, rauhoitusalueista ja pyyntirajoituksista tai kiintiöistä tarpeen mukaan. Päätökset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes toisin kokouksessa päätetään. Hoitokunnalla on pakollisen tarpeen sitä vaatiessa oikeus tehdä muutoksia lupaehtoihin metsästyskauden aikana ja perua lupa väärinkäytöksen takia.