Historiaa

Naakkima-Naarajärvi osakaskunta perustettiin joulukuussa 2021

Yhteensä 10 eri vesialueen omistajayksikköä tekivät päätöksen yhdistää vesialueitaan laajemmaksi Naakkima-Naarajärvi osakaskunnaksi. Tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman yhtenäinen omistajayksikkö, niin kalastuksellisesti kuin vesienhoidollisesti

Naakkima-Naarajärvi osakaskunnan muodostaneet osakaskunnat ja niiden kartat oheisesta linkistä https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2021/11/DiakoosteNaakkimaNaaraj%C3%A4rvi.pdf